Pre väčšinu ľudí z biznisu sa networking stáva samozrejmou súčasťou profesijného života. Načo ale bude prospešný takému športovcovi? Aby spoznal potenciálneho sponzora a získal tak ľahšie nový kontrakt alebo reklamnú spoluprácu? Áno aj, ale väčšinu benefitov treba vnímať v širšej súvislosti.

A to sa práve športovcom nie vždy darí. Získať nadhľad a vidieť svoju kariéru mimo vymedzených úzkych koľají. Je to prirodzená tendencia a do určitej miery aj nevyhnutná obeta profesionálnemu športu. Byť jedným z najlepších na svete v akejkoľvek oblasti vyžaduje ponoriť sa do hĺbky a venovať tisícky hodín tréningu konkrétnej činnosti.

Je ale nevyhnutné ostávať v tejto bubline 24/7 alebo naopak získava výhodu niekto, kto z nej dokáže z času na čas vyjsť a byť otvorený novým skúsenostiam či stretnutiiam s novými ľuďmi? To, že vzťahy s ostatnými ľudmi sú pre nás veľmi dôležité, nám potvrdzuje hneď niekoľko faktov a princípov networkingu.

Potrebujem známosti na to, aby som bol úspešný?

V súčasnosti sa odhaduje, že okolo 70 % pracovných pozícií nie je verejne komunikovaných, ale sú obsadené na základe osobného odporúčania. To znamená, že aj športovec, ktorý končí s aktívnou kariérou, bude mať oveľa jednoduchší štart do ďaľšieho života, ak už má vybudovanú dostatočne širokú sieť známych.

Znamená to teda, že čím viac ľudí poznám, tým úspešnejší budem? Nie tak celkom. Záleží aj na kvalite vzťahov. Treba si preto odpovedať na otázku, čo mi vzťah s daným človekom dáva. Je pre mňa zdrojom inšpirácie a nových informácií? Pozitívne ma motivuje? Riadi sa daný človek hodnotami a princípami, ktoré si vážim? Platí to predovšetkým o ľuďoch, ktorými sa obklopujem a s ktorými som najčastejšie v kontakte.

Weak ties

Akú úlohu však zohrávajú vzdialenejší známi, tzv. slabé väzby (weak ties)? V mnohých situáciách sú pre nás paradoxne prínosnejší ako naši najbližší známi. V situácii, keď sa potrebujeme dostať k novým informáciám, príležitostiam alebo pracovným ponukám, sú to práve ľudia mimo našej bubliny, ktorí týmto kapitálom disponujú.

Teória malého sveta

Jedna zo zaujímavostí na tému networking je teória “malého sveta” alebo inak povedané “6 degrees of separation”. Je viacerými experimentami potvrdené, že medzi ľubovoľnými dvoma ľuďmi na svete je v priemere len 6 osôb, pomocou ktorých je možné týchto dvoch ľudí spojiť. To znamená, že ak by ste sa chceli spojiť napríklad s Donaldom Trumpom, určite poznáte niekoho, kto pozná niekoho ďaľšieho atď., kto napokon pozná Donalda Trumpa. A ak máte sieť známych dostatočne rozvinutú, je pravdepodobné, že na to budete potrebovať ešte menej ako 6 medzičlánkov. Čo z toho vyplýva? Nepodceňujte sieť svojich známych a naďalej ju rozvíjajte. K novým ľuďom, s ktorými by ste sa chceli stretnúť, môžete tak mať prekvapivo blízko.

A čo tieto informácie znamenajú v praxi? Ako rodič mladého športovca ho môžete pozitívne podporiť napríklad tým, že ho necháte navštevovať školu pokiaľ to len bude možne a umožníte mu udržiavať vzťahy so spolužiakmi a s deťmi mimo športu, ktorému sa venuje. Môžete podporiť jeho záujem o hobby, vďaka ktorému má možnosť zúčastniť sa podujatí aj iného ako športového charakteru. Po zápase alebo pretekoch nemusíte hneď bežať domov alebo na hotelovú izbu, ale môžete v ňom rozvíjať zvyk zaujímať sa o ľudí, ktorý dané podujatie pomáhali zorganizovať alebo sa na naň prišli pozrieť.

Možnosti, pri ktorých môže športovec networkovať

-Turnaje
-Ligy
-Škola
-Bývanie v rodinách
-Organizátori
-Sponzori
-Spoluhráči
-Protihráči
-Výmenné programy
-Večerné akcie, charitatívne podujatia
-Facebook podujatia
-Social Networks

Na tému networking sme mali možnosť podiskutovať aj s našimi mladými a talentovanými nádejami v rámci JOT Games, ktorý pre nich 5.-6. augusta zorganizoval Slovenský olympijský a športový výbor v areáli X-Bionic Sphere v Šamoríne. V rámci modelovej situácie si sami vyskúšali tipy na “small talk” či ako sa efektívne zoznámiť na konkrétnom evente.

Ďalšie zdroje:

Tim Ferris – 4 Hour Work Week
Dale Carnegie – How to Win Friends and Influence Others
Keith Ferrazzi – Never Eat Alone
Https://www.virgin.com/entrepreneur/the-only-networking-rule-youll-ever-need-to-remember
https://www.linkedin.com/pulse/20141111021700-5582192-the-only-networking-rule-part-2-real-life-examples/

Leave a commentContact Info